1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Невизначеність вимірювання основних параметрів нестаціонарного газового потоку в вимірювальному трубоп-роводі газовимірювальної станції

Невизначеність вимірювання основних параметрів нестаціонарного газового потоку в вимірювальному трубоп-роводі газовимірювальної станції

Ю.В. Пономарьов, Ю.В. Назаренко, В.П. Борисенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті джерела невизначеностей при обчисленні витрат і кількості газу. Обґрунтована необхідність проведення детальних інструментальних досліджень додаткової складовій невизначеності виміру витрат газу. Результати пропонованих досліджень дозволять підвищити вірогідність розрахунків витрат газовимірювальних станціях (ГВС) і будуть сприяти зменшенню дисбалансів кількості газу в газотранспортної системі України.


Ключові слова: невизначеність, газовий потік, облік витрат і кількості газу