1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Метод статистичного моделювання при вивченні впливу розширеної невизначеності на ризики замовника та виробника метричної нарізі

Метод статистичного моделювання при вивченні впливу розширеної невизначеності на ризики замовника та виробника метричної нарізі

О.В. Азаров, О.Л. Войчишен, В.І. Корсун, С.Т. Пацера
Анотації на мовах:

Запропоновано імітаційне моделювання методом «Монте-Карло». В строчках електронної таблиці моделюється процес виготовлення і контролю метричної нарізі бовта. В стовбцях моделюються: порядковий номер виробу, істинне значення середнього діаметру нарізі, оцінка придатності виробу по двохбальній шкалі, різна дійсна похибка вимірювань при використанні вибраного засобу вимірювання, загальний результат виготовлення та вимірювання, а саме дійсне значення середнього діаметру нарізі, відсоток придатних деталей. На конкретному прикладі показана залежність ризику виробника від величини розширеної невизначеності типу В вимірювального засобу. Методика призначена для навчання магістрів (технологів і метрологів), а також для досліджень.
Ключові слова: середній діаметр нарізі, невизначеність, похибка, відхилення, відсоток неправильно забракованих виробів