1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань при визначенні рівня радіоелектричних завад , що спричиняються системами запалювання автотранспортних засобів

Оцінювання невизначеності вимірювань при визначенні рівня радіоелектричних завад , що спричиняються системами запалювання автотранспортних засобів

Ю.Г. Жарко, І.П. Захаров, О.М. Сліпченко, К.П. Сорока
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто методику проведення випробувань та особливості обробки результатів вимірювань напруженості поля випромінювання систем запалювання автотранспортних засобів з оцінюванням невизначеності вимірювань. Проведено моделювання за допомогою методу Монте-Карло. Отримано гістограму закону розподілення результатів вимірювань. Методом максимуму ентропії виконано її апроксимація експоненціальною функцією. Надані рекомендації з вибору ефективної оцінки стандартної та розширеної невизначеності.


Ключові слова: автотранспортний засіб, система запалювання, радіозавади, невизначеність вимірювань