1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Оцінювання невизначеності вимірювання мультиметра на базі цифрової обробки сигналів

Оцінювання невизначеності вимірювання мультиметра на базі цифрової обробки сигналів

В.М. Зіньковський, М.О. Крюков, І.В. Руженцев, С.М. Сакало
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглянуто особливості такого типу вимірювальних приладів, як мультиметри на базі цифрової обробки сигналів, проаналізовано його структуру. Вказані принципові відмінності вимірювання за допомогою цифрової обробки сигналів від звичайного вимірювання за допомогою цифрових вимірювальних приладів. Також приведені формули, за допомогою яких здійснюється обробка сигналу, зокрема, формули для розрахунку середньоквадратичного значення напруги, коефіцієнту гармонік, потужності. Розглянутий можливий підхід до оцінювання невизначеності вимірювань за допомогою мультиметра.


Ключові слова: мультиметр, цифрова обробка сигналів, мікропроцесор