1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(79)'2009
  5. Зменшення невизначеності вимірювань параметрів НВЧ-сигналів

Зменшення невизначеності вимірювань параметрів НВЧ-сигналів

І.В. Руженцев, Ю.В. Козлов, М.М. Копоть
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізований вплив зміни довжини хвилі в тракті, а також методи обліку і корекції систематичних похибок, обумовлених цими змінами. Розглянуто можливість зменшення невизначеності вимірювань параметрів НВЧ-сигналів за рахунок вимірювання частоти методом зворотного рахунка в його класичному варіанті з урахуванням специфіки двійкової арифметики, що забезпечує потенційну точність вимірювань частоти, і наступного перерахування виміряної частоти в довжину хвилі.


Ключові слова: НВЧ-мультиметр, невизначеність вимірювань, вимірювання частоти