1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Визначення показників проміжної прецизійності при проведенні міжлабораторних випробувань

Визначення показників проміжної прецизійності при проведенні міжлабораторних випробувань

Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева
Анотації на мовах:

Наведено аналіз впливу різних чинників на дисперсію отриманих випробувальною лабораторією результатів. Показано, що використовуючи методи математичної статистики, можна окремо оцінити вплив кожного з них, при чому, по-різному організовуючи випробування. Отримані дані з проміжної прецизійності можливо використовувати як при аналізі технічного стану випробувальної лабораторії, так і при оцінюванні її професійного рівня при акредитації.
Ключові слова: випробування, проміжна прецизійність, дисперсійний аналіз, чинник, міжлабораторний експеримент