1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Обґрунтування оптимальних стратегій технічного обслуговування і ремонту складних технічних систем

Обґрунтування оптимальних стратегій технічного обслуговування і ремонту складних технічних систем

Б.М. Ланецький, В.В. Лук'янчук, Д.В. Фоменко
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглядаються питання побудови програми технічного обслуговування та ремонту складних технічних систем на основі суміщеної стратегії обслуговування та ремонту. Вводиться поняття оптимальної стратегії технічного обслуговування та ремонту СТС, при якої забезпечується найбільше тісна взаємодія між процесом зміни технічного стану СТС і процесом її технічної експлуатації. Формулюється оптимізаційна задача призначення стратегії технічного обслуговування та ремонту складної технічної системи, пропонується підхід до її вирішення.


Ключові слова: стратегія технічного обслуговування та ремонту, складна технічна система