1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Особливості застосування послідовних алгоритмів контролю при нормальному законі розподілу похибки вимірювального каналу

Особливості застосування послідовних алгоритмів контролю при нормальному законі розподілу похибки вимірювального каналу

О.М. Литвиненко
Системи обробки інформації. — 2009. — № 6(80). С. 75-79.
УДК 389:658.562:519.21(045)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Досліджено адаптивні алгоритми контролю на основі послідовної процедури за умови впливу похибки вимірювального каналу, що розподілена за нормальним законом. Встановлено, що при нормальному законі розподілу похибки вимірювального каналу, на відміну від рівномірного закону, на прийняття вірогідного рішення про придатність або непридатність об'єкту вноситься додаткова невизначеність. Оцінено вплив співвідношення між параметрами законів розподілу можливих значень контрольованої величини, випадкової похибки вимірювального каналу (ВК) та довжиною допускового інтервалу на імовірність помилкових рішень при проведенні послідовної процедури контролю за умови нормального закону розподілу похибки ВК. Оцінено ефективність застосування розроблених адаптивних алгоритмів контролю на основі послідовної процедури.


Ключові слова: алгоритм контролю, вимірювальний канал, нормальний закон розподілу
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Литвиненко О.М. Особливості застосування послідовних алгоритмів контролю при нормальному законі розподілу похибки вимірювального каналу. Системи обробки інформації. 2009. № 6(80). С. 75-79.