1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ CASE-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ CASE-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

М.А. Павленко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведений аналіз описових можливостей CASE-технологій з погляду можливості їхнього застосування для розробки і модифікації моделі діяльності оператора в процесі прийняття рішень при управлінні складними динамічними об'єктами. Розглядаються переваги й недоліки CASE-технологій при вирішенні завдань дослідження діяльності операторів в індивідуальній і груповій діяльності.


Ключові слова: оператор, ергономіка, моделювання, CASE