1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Вплив відношення сигнал/завада на форму фазового портрета

Вплив відношення сигнал/завада на форму фазового портрета

Р.Е. Пащенко
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що побудова фазових портретів на псевдофазовій площині можна використовувати для наочного уявлення та якісного дослідження властивостей динамічних систем. Проведений аналіз впливу відношення сигнал/завада на форму фазового портрет. Встановлено, що форма фазового портрета завади практично не залежить від величини часу затримки. Показано, що поворот і стиснення фазового портрета при зміні величини часу затримки може служити відмітною ознакою наявності гармонійного сигналу.


Ключові слова: псевдофазова площина, фазовий портрет, відношення сигнал/завада