1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Максимізація коефіцієнта концентрації потужності випромінювання лінійної антени з плоскою діаграмою спрямованості

Максимізація коефіцієнта концентрації потужності випромінювання лінійної антени з плоскою діаграмою спрямованості

Є.Д. Прилепський
Анотації на мовах:


Анотация: Для лінійної антени отриманий оптимальний амплитудно-фазовий розподіл струмів, що реалізовує максимум коефіцієнта концентрації потужності випромінювання в класі максимально плоских діаграм спрямованості. Задача оптимізації такого коефіцієнта вирішена методом послідовних наближень.


Ключові слова: концентрація потужності випромінювання, максимально плоска діаграма спрямованості, оптимізація