1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Моделювання базового дерева рішень для розподіленого пошуку в інфокомунікаційних мережах

Моделювання базового дерева рішень для розподіленого пошуку в інфокомунікаційних мережах

Л.С. Сорока, В.В. Косенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті пропонується математична модель базового дерева рішень для розподіленого пошуку в інфокомунікаційних мережах. визначені інтенсіонали і екстенсіонали семантичної мережі на стратифікованому розширенні дерева рішень, що дозволяє перейти до синтезу семантичної мережі з метою конструювання мережевими інтелектуальними агентами механізмів виводу відповідно до необхідних атрибутів і заданих відносин.


Ключові слова: дерево рішень,семантична мережа, інтенсіонал, екстенсіонал, інфокомунікаційна мережа, інтелектуальний агент