1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Прогнозування імовірнісних характеристик втомного руйнування авіаційних конструкцій в умовах обмеженого об'єму інформації

Прогнозування імовірнісних характеристик втомного руйнування авіаційних конструкцій в умовах обмеженого об'єму інформації

С.С. Федін, Н.А. Зубрецька
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано феноменологічний підхід до прогнозування імовірнісних характеристик втомного руйнування авіаційних конструкцій, який відрізняється від фізичних методів використанням статистичних даних, отриманих в результаті випробувань зразків на опір малоцикловій втомі. Для імовірнісної оцінки втомної довговічності застосовується марківська математична модель, ідентифікація параметрів якої в умовах малої вибірки спостережень здійснюється на основі методу максимальної правдоподібності. Особливості представленого підходу демонструються на прикладі зразків, що виготовлені з високоміцного алюмінієвого сплаву, який використовується в авіаційних конструкціях.


Ключові слова: прогнозування, втомне руйнування, імовірнісні характеристики, втомна довговічність, авіаційні конструкції, обмежений об'єм інформації, марківські випадкові процеси