1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Принцип невизначеності у сучасних наукових дослідженнях

Принцип невизначеності у сучасних наукових дослідженнях

М.О. Гущина, Є.В. Шишкевич
Анотації на мовах:


Анотация: На підґрунті аналізу існуючих підходів до застосування принципу невизначеності в оцінці результатів вимірювань автори статті роблять висновок про необхідність врахування обмежень граничних можливостей спостережуваності при здійснені експерименту наявністю об’єктивних фізичних закономірностей. Також робиться висновок про оптимізацію кількості вимірювань та їхньої точності. При проектуванні механізму спостережень необхідно враховувати енергетичний баланс в системі, що досліджується, оскільки накопичення ентропії може носити при різних обставинах як позитивний, так й негативний характер.


Ключові слова: вимірювання, спостереження, ентропія, невизначеність, система, енергія