1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Формалізований опис інформаційної моделі бізнес-процесу

Формалізований опис інформаційної моделі бізнес-процесу

М.В. Євланов, Є.В. Корнєєва
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто формалізоване представлення інформаційної моделі бізнес-процесу, заснованої на концепції сховищ даних. На основі теоретико-множинних моделей, що описують реляційні бази даних, розроблені моделі, що описують елементи сховища даних, що створюються в реляційних і об'єктний-реляційних СУБД. Визначені основні умови існування сховища даних, побудованого на основі пропонованого формалізованого опису.


Ключові слова: моніторинг бізнес-процесів, сховище даних, таблиця фактів, зв'язок «один – до багатьом», складений первинний ключ