1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Метод морфізмів реалізації алгебраїчних обчислень в математичних системах навчального призначення

Метод морфізмів реалізації алгебраїчних обчислень в математичних системах навчального призначення

М.С. Львов
Системи обробки інформації. — 2009. — № 6(80). С. 183-190.
УДК 004.415.28
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Реалізація алгоритмів виконання алгебраїчних обчислень є однією з основних задач, що виникають при реалізації математичних систем, основаних на символьних перетвореннях. Математичною моделлю цієї задачі є багатосортні алгебраїчні системи (БАС). У даній роботі ми аналізуємо один з основних методів побудови специфікацій багатосортних алгебраїчних систем, оснований на понятті морфізмів (тобто ізоморфізмів та гомоморфізмів) БАС. Цей метод ми застосовуємо до побудови ієрархії БАС математичних систем навчального призначення. Численні приклади ілюструють основні теоретичні положення. Практика використання методу морфізмів при розробленні математичних систем навчального призначення показала його ефективність.


Ключові слова: математичні системи, символьні перетворення, багатосортні алгебраїчні системи, ізоморфізми та гомоморфізми, інтерпретатори алгебраїчних операцій
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Львов М.С. Метод морфізмів реалізації алгебраїчних обчислень в математичних системах навчального призначення. Системи обробки інформації. 2009. № 6(80). С. 183-190.

Whoops, looks like something went wrong.