1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Оцінювання невизначеності кількісних результатів клініко-діагностичних досліджень

Оцінювання невизначеності кількісних результатів клініко-діагностичних досліджень

О.О. Мішина
Анотації на мовах:


Анотация: Показано недоліки застосування коефіцієнта варіації як характеристики точності результатів клінічних вимірювань. Обґрунтовано використання невизначеності вимірювання для кількісного вираження точності результатів лабораторних досліджень. Запропоновано підхід, що дозволяє уніфікувати оцінювання сумарної стандартної невизначеності кількісних результатів клінічних аналізів. У таблиці наведені аналітичні вирази для оцінювання стандартних невизначеностей елементарних функцій.


Ключові слова: клінічні дослідження, медичні норми, помилкові рішення, точність, коефіцієнт варіації, стандартна невизначеність