1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(80)'2009
  5. Задачі прийняття рішень та моделювання процесів керування, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями

Задачі прийняття рішень та моделювання процесів керування, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями

Я.Г. Кисельова, О.О. Дядюшенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено й обґрунтовано постановку типової задачі прийняття рішень у НС, як задачі оптимізації керування за заданими критеріями в умовах неповної інформації з урахуванням обмежень на ресурси, а також викладені основні принципи її рішення. Розроблено постановку задачі моделювання процесів керування, пов'язаних з НС, а також обґрунтована методологія її рішення на основі інтегрування методів логічного висновку з використанням бази знань і різноманітних моделей, які описують процеси в НС.


Ключові слова: надзвичайна ситуація, ідентификація НС, прийняття рішень, керування ризиком