1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(16)'2014
  5. Оцінка флуктуаційних похибок стежачої системи, реалізованої на синхронізованому автогенераторі

Оцінка флуктуаційних похибок стежачої системи, реалізованої на синхронізованому автогенераторі

В.В. Печенін, К.О. Щербина, М.А. Вонсович, Ю.В. С’єдіна
Анотації на мовах:


Анотация: Отримано аналітичні вирази для кількісних оцінок дисперсії фазових і частотних флуктуацій при впливі адитивної суміші гармонійного сигналу і нормальної перешкоди в обмеженій смузі частот, на синхронізований автогенератор, що функціонує в режимі стежачої системи. В основу теоретичних розрахунків покладено метод заміщення джерела природного шуму автогенератора, вхідними шумами в обмеженій смузі. Наведено приклади розрахунку величин дисперсій оцінок частоти і фази за даними, близькими до реальних для доплерівских вимірників швидкості літака.


Ключові слова: стежача система, флуктуації, автогенератор, частота, фаза