1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(81)'2009
  5. Метод виявлення аномалій потоків даних в мережах

Метод виявлення аномалій потоків даних в мережах

Г.О. Максименко
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується метод для вирішення завдань виявлення аномалій трафіка в комп’ютерних та телекомунікаційних мережах, в основі якого лежить пакетне вейвлет-перетворення даних трафіка та статистичний алгоритм виявлення, що використовує критерій Кохена. Критерій Кохена дозволяє понизити рівень помилкових тревог при виявленні аномалій трафіка на низьких частотах. Даний алгоритм використовує два переміщуваних вікна для виявлення аномалій, два порогових значення та відрізняється від інших відомих низьким рівнем помилкових тривог, високою швидкістю обробки та адаптивністю.


Ключові слова: виявлення, аномалія, трафік, вейвлет-перетворення