1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(16)'2014
  5. Результати аналізу багаточастотних просторово-часових сигналів з прямокутною обвідною

Результати аналізу багаточастотних просторово-часових сигналів з прямокутною обвідною

А.Ф. Шевченко
Анотації на мовах:

Запропонований спосіб формування багаточастотних просторово-часових сигналів з прямокутною обвідною які дозволяють підвищити скритність MIMO РЛС у разі використання розвідувальних приймачів відомих типів. Проведений аналіз структурних і кореляційних властивостей багаточастотних просторово-часових сигналів прямокутною обвідною.
Ключові слова: багаточастотний просторово-часовий сигнал, MIMO РЛС, скритність