1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Методика визначення еквівалентної імовірності помилки, середнього значення та дисперсії часу при передачі кодової комбінації в системах зі зворотним зв'язком

Методика визначення еквівалентної імовірності помилки, середнього значення та дисперсії часу при передачі кодової комбінації в системах зі зворотним зв'язком

З.З. Закіров
Анотації на мовах:

У статті розроблена методика визначення еквівалентної імовірності помилки, середнього значення та дисперсії часу при передачі кодової комбінації в системах зі зворотним зв'язком, що, на відміну від відомих, враховує властивості інформаційного потоку й специфіку протоколів взаємодії. Вона дозволить висунути вимоги до характеристик, що описують процес передачі кодової комбінації в системах зі зворотним зв'язком, визначити ефективність і доцільність застосування інформаційних технологій, методів підвищення якісних характеристик процесу передачі інформації.
Ключові слова: імовірнісно-часовий граф, утворююча функція, імовірність, дисперсія