1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Синтез оптимального вимірювача різниці фаз між звичайною і незвичайною компонентами сигналу, розсіяного на теплових флуктуаціях електронної концентрації іоносфери

Синтез оптимального вимірювача різниці фаз між звичайною і незвичайною компонентами сигналу, розсіяного на теплових флуктуаціях електронної концентрації іоносфери

В.Д. Карлов, С.О. Корняков, Д.В. Карлов, В.М. Коновалов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті обґрунтована можливість використання фазовимірювача синтезованого по критерію максимуму логарифма відношення правдоподібності для сигналів з постійними на інтервалі вимірювання амплітудами. Проведений аналіз сигналів розсіяних на флуктуаціях електронної концентрації іоносфери в рамках теорії некогерентного розсіяння радіохвиль.


Ключові слова: іоносферна плазма, некогерентний розсіяний сигнал, ефект Фарадея