1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. До питання про моделювання характеристик випромінювання елементів опуклої антенної решітки

До питання про моделювання характеристик випромінювання елементів опуклої антенної решітки

В.Д. Карлов, І.Г. Леонов, М.М. Петрушенко, О.В. Лукашук
Анотації на мовах:

У статті розроблена математична модель електричної й магнітної складової поля випромінювання елементів опуклої антенної решітки. Отримані вирази дозволяють побудувати алгоритми чисельного моделювання поля випромінювання опуклої антенної решітки в дальній, проміжній і ближній зонах. Наведені в статті математичні вирази можуть бути покладені в основу методу аналізу характеристик спрямованості тривимірних моделей опуклої антенної решітки в ближній, дальній і проміжній зонах.
Ключові слова: опуклі антенні грати, елементарне джерело, диполь Герца, електричне і магнітне поля, ближня зона, дальня зона, проміжна зона, краєва задача