1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Про метод побудови направлених схем реляційних мереж на прикладі відношення еквівалентності

Про метод побудови направлених схем реляційних мереж на прикладі відношення еквівалентності

І.О. Лещинська
Анотації на мовах:


Анотация: У даній роботі за допомогою узагальненого методу синтезу реляційних мереж промодельована реляційна мережа для відношення еквівалентності. Розглянуті методи бінарної декомпозиції предиката моделі реляційної мережі. Для всіх наборів наочних змінних протестована потактова робота реляційної мережі. На конкретному прикладі описано функціонування дуги реляційної мережі за допомогою лінійного логічного оператора. Описаний метод побудови направлених схем моделі реляційної мережі.


Ключові слова: теорія інтелекту, алгебра кінцевих предикатів і предикативних операцій, теорія реляційних мереж, відношення еквівалентності, лінійний логічний оператор