1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Алгоритм виявлення оптичних сигналів від низькоорбітальних космічних об’єктів в денний час

Алгоритм виявлення оптичних сигналів від низькоорбітальних космічних об’єктів в денний час

О.П. Литюга
Анотації на мовах:

Статтю присвячено розробці оптимального алгоритму виявлення сигналів від низькоорбітальних космічних об’єктів в телевізійних системах при спостереженнях в умовах сильних адитивних перешкод та мультиплікативних перекручень. Показано, що проникна здатність астрономічних телевізійних систем в денних умовах може бути суттєво збільшеною шляхом реалізації запропонованого алгоритму.
Ключові слова: низькоорбітальний космічний об’єкт; астрономічна телевізійна система; виявлення оптичних сигналів; сутінкові та денні умови спостереження космічних об’єктів