1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Визначення характеристик виявлення радіолокаційного сигналу на фоні пасивних перешкод у морських умовах

Визначення характеристик виявлення радіолокаційного сигналу на фоні пасивних перешкод у морських умовах

В.О. Миронов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються фактори впливаючи на характеристики виявлення корисного сигналу. Розглядаються розраховані моделі уявлення радіолокаційних сигналів: у ідеалізованих умовах по окремому сигналу з зараннє відомими характеристиками; по пачці відбитих сигналів; по мигтючий пачці у мережах одного огляду. У статті приводяться розраховані залежності імовірності правильного визначення від нормованої дальності для кожного переліченого випадку. Приводиться оцінка впливання розміру пачки прийнятих сигналів на характеристиці виявлення.


Ключові слова: корисний сигнал, морська поверхня, пачка відбитих сигналів, характеристиці виявлення