1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Сигнальне забеспечення адресних систем ідентифікації

Сигнальне забеспечення адресних систем ідентифікації

І.І. Обод, П.О. Борзенко, О.О. Тюрін
Анотації на мовах:


Анотация: Наводиться оптимізація системи сигналів, котра може бути використовувана у системах ідентифікації повітряних об’єктів для завдання адресу повітряного об’єкту на основі аналізу його площинних координат. Розроблено алгоритм побудови такої системи сигналів, оптимальної по мінімуму внутрішньосистемних завад на базі основного сигналу.


Ключові слова: оптимізація, система сигналів, ідентифікація повітряних об’єктів