1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Визначення ймовірностей станів рухомої системи військової техніки

Визначення ймовірностей станів рухомої системи військової техніки

Ю.А. Олійник, О.С. Балабуха, Я.М. Кожушко
Анотації на мовах:

У статті описані і вирішені рівняння ймовірностей для трьох станів рухливої системи військової техніки: марш, перебування в позиційному районі, поразка. Рівняння складені за допомогою математичного апарата марковских випадкових процесів. Отримані функції трьох ймовірностей стану рухливої системи можуть застосовуватися для будь-якого виду відновлюваної чи невідновлюваної рухливої системи військової техніки.
Ключові слова: рухлива система військової техніки, імовірність стану, інтенсивність переходу