1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Методика моделювання доступної для трафіку даних пропускної спроможності телекомунікаційної мережі

Методика моделювання доступної для трафіку даних пропускної спроможності телекомунікаційної мережі

Н.В. Рвачова
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано методику моделювання доступної для трафіку даних пропускної спроможності телекомунікаційної мережі, яка заснована на експоненціальному розподілі моментів початку передачі та тривалості передачі потоків реального часу. З використанням системи MATLAB+Simulink розроблено модель, що імітує процес передачі потоків реального часу та трафіку даних в телекомунікаційній мережі. Адекватність моделі доведено шляхом порівняння результатів аналітичного та імітаційного моделювання. Запропоновану методику доцільно використовувати для коректного моделювання процесів динамічної зміни пропускної спроможності мережі.


Ключові слова: імітаційна модель, доступна пропускна спроможність, трафік