1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Нечітка задача кластерного аналізу

Нечітка задача кластерного аналізу

О.В. Сіра
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто задачу кластеризації для випадку, коли координати центрів кластерів і об'єктів групування визначені нечіткими числами із заданими функціями приналежності. Запропонована проста обчислювальна процедура чіткого розподілу об'єктів, що легко реалізовується, по кластерах, заснована на виборі для кожного з об'єктів найбільш переважного кластера.


Ключові слова: кластерний аналіз, нечіткі координати об'єктів, функції приналежності нечітких чисел, ступінь переваги одного нечіткого числа перед іншими, ітераційна процедура