1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Вплив фазових флуктуацій завади на ефективність роботи автокомпенсаторів з різними антенними системами

Вплив фазових флуктуацій завади на ефективність роботи автокомпенсаторів з різними антенними системами

І.Є. Шумейко, О.Д. Флоров, А.А. Лоскутов
Анотації на мовах:


Анотация: Отримані чисельні вирази для визначення коефіцієнта подавлення автокомпенсатором активних шумових завад для різних характеристик антен основного і допоміжного каналів. Проаналізовані залежності коефіцієнта подавлення від співвідношення геометричних розмірів основної і допоміжної антен, величини розносу їхніх фазових центрів, кута приходу сигнала завади при заданих дисперсіях фазових флуктуацій фронту хвилі завадового сигналу і їх радіуса кореляції.


Ключові слова: коефіцієнт подавлення, фазові флуктуації, дисперсія, кореляція

Whoops, looks like something went wrong.