1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Порівняння одного класу моделей популяційної динаміки з урахуванням промислового вилучення

Порівняння одного класу моделей популяційної динаміки з урахуванням промислового вилучення

О.Г. Балакірєва, C.М. Герасін, М.О. Матійченко, А.І. Пресняков
Анотації на мовах:


Анотация: В даній статті розглядаються різноманітні види моделей популяційної динаміки. Була побудована неперервна модель популяційної динаміки та її дискретний аналог. Результати моделювання, отримані за допомогою вище згадуваної моделі, були порівняні з результатами, отриманими за допомогою двох дискретних моделей: моделі Леслі та моделі Рікера.


Ключові слова: модель логістичного росту, модель Рікера, модель Леслі, стратегія промислу