1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Математична модель та метод розв’язання задачі трансляційного багатокутного включення

Математична модель та метод розв’язання задачі трансляційного багатокутного включення

Т.Є. Романова, С.Б. Шеховцов, Г.В. Камак
Анотації на мовах:


Анотация: В статті будується математична модель задачі трансляційного багатокутного включення зі змінними метричними характеристиками області розміщення. Досліджуються особливості моделі. Пропонується метод розв’язання задачі, заснований на комбінації методів локальної і глобальної оптимізації.


Ключові слова: математична модель, включення, багатокутна область, сімейство прямокутників, змінні метричні характеристики, Ф-функція