1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Імітація вимірювання електричних параметрів живих тканин

Імітація вимірювання електричних параметрів живих тканин

В. О. Ярута , В. Д. Ліпанов , Т. Г. Білова
Системи обробки інформації. — 2010. — № 1(82). — С. 209-212.
УДК 57.089:519.85
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Наведено опис програми, що імітує вимірювання пасивних електричних параметрів живих тканин. Вона дозволяє: формувати імпульсну перехідну характеристику з напруги, зняту з живих тканин з боку вимірювальних електродів в умовах дії завад або без них; для заданих умов експерименту отримувати значення опору та ємності шкіри, опору внутрішніх тканин, а також ємності електроду; та визначати точність обчислення шуканих величин.
Ключові слова: програма, живі тканини, вимірювання, двокритерійна апроксимація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ярута В. О. Імітація вимірювання електричних параметрів живих тканин / В. О. Ярута , В. Д. Ліпанов , Т. Г. Білова  // Системи обробки інформації. — 2010. — № 1. — С. 209-212.