1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(82)'2010
  5. Забезпечення точності нейромережевого прогнозування якості та конкурентоспроможності продукції

Забезпечення точності нейромережевого прогнозування якості та конкурентоспроможності продукції

С.С. Федін
Анотації на мовах:


Анотация: На основі теоретичних та експериментальних досліджень властивостей моделей нейронних мереж типу feed forward запропоновано метод забезпечення точності нейромережевого прогнозування якості продукції, на прикладі електронних тахеометрів. Розроблено адаптивну модель оцінки та прогнозування конкурентоспроможності електронних тахеометрів за сукупністю їх основних метрологічних характеристик із використанням технології конкуруючих нейронних мереж.


Ключові слова: точність прогнозування, нейронна мережа, якість, конкурентоспроможність, адаптивна модель, електронний тахеометр