1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(16)'2014
  5. ОПТИМАЛЬНА ОЦІНКА КОЕФІЦІЄНТА ПІДСИЛЕННЯ ПРИЙМАЧА У НВЧ МОДУЛЯЦІЙНИХ РАДІОМЕТРАХ

ОПТИМАЛЬНА ОЦІНКА КОЕФІЦІЄНТА ПІДСИЛЕННЯ ПРИЙМАЧА У НВЧ МОДУЛЯЦІЙНИХ РАДІОМЕТРАХ

С.С. Жила, Нгуєн Нгок Вінь Хао, О.В. Одокієнко
Анотації на мовах:


Анотация: Синтезований оптимальний алгоритм оцінки нестабільного у часі коефіцієнта підсилення приймача у НВЧ модуляційному радіометрі. Отримані аналітичні вирази для граничних похибок оцінювання. Обґрунтована доцільність фільтрації оцінок у реальному масштабі часу фільтром Калмана-Бюсі.


Ключові слова: НВЧ модуляційний радіометр, оптимальний алгоритм, гранична похибка оцінювання, фільтр Калмана-Бюсі