1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(16)'2014
  5. Метод оцінювання безпеки критичної енергетичної інфраструктури з урахуванням надійности цифрової підстанції

Метод оцінювання безпеки критичної енергетичної інфраструктури з урахуванням надійности цифрової підстанції

Є.В. Брежнев, В.С. Харченко
Анотації на мовах:


Анотация: Критична енергетична інфраструктура (КЕІ) є складною ієрархічною кіберфізичною мегасистемою, що складається із об’єктів енергогенерації (АЕС, ГЕС, ТЕС, пр.) та електросистеми. Безпека АЕС є головною складовою інфраструктурної безпеки. Смарт грид (адаптивно-активні мережі) є новим поколінням КЕІ, в якій АЕС являє собою невід’ємну складову енергогенерації. Цифрова підстанція є інтерфейсом між смарт грид та АЕС. Її надійність є одним із головних чинників безпеки АЕС та інфраструктури в цілому. Працездатність підстанції визначається надійністю та інформаційною безпекою її критичних активів. В статті пропонується підхід до урахування надійності цифрової підстанції при оцінюванні інфраструктурної безпеки з використанням байесівської мережі довіри та метода аналізу дерев відмов. Проаналізовано основні компоненти підстанції відмови яких можуть призвести до втрати її працездатності. Розглянуто приклад застосування підходу.


Ключові слова: критична енергетична інфраструктура, смарт грід, цифрова підстанція, надійність, байєсівські мережі довіри, метод дерева відмов