1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Прискорення відображення графічної інформації в системах об’єктивного контролю

Прискорення відображення графічної інформації в системах об’єктивного контролю

А.М. Бугрій, А.П. Остроушко, Я.В. Ч аговець
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття присвячена проблемі підвищення швидкості обробки даних при відображенні графіків вхідних величин в системах об'єктивного контролю. Розроблені алгоритми попередньої обробки інформації на базі операцій міп-меппінга і синтезу зображення на основі підготовлених даних. Пропонований підхід дозволяє підвищити достовірність даних, що відображаються, в порівнянні з методом білінійної інтерполяції.


Ключові слова: міп-меппінг, відображення даних