1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Використання тензорного аналізу для визначення точок біфуркації в процесі прогнозування стану нестабільної системи екологічного походження

Використання тензорного аналізу для визначення точок біфуркації в процесі прогнозування стану нестабільної системи екологічного походження

О.С. Бутенко, С.І. Березіна
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована методологія визначення точок максимальної ентропії і на їх основі методика визначення точок біфуркації з використанням тензорів для визначення зони переходу з басейну одного аттрактора у інший. На основі комплексного підходу до побудови прогнозу можливих змін стану аномалії з аналізом її можливого переходу до одного з типів елементарних катастроф, були сформовані аксіоми, що виражають необхідні і достатні умови можливості вимірювання або шкалювання переваг при побудові предиктора в умовах невизначеності.


Ключові слова: ознаки, тензор, деформації, зрушення, аналіз, фактори впливу