1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Автоматизація підтримки прийняття рішень при ідентифікації ризиків програмного проекту

Автоматизація підтримки прийняття рішень при ідентифікації ризиків програмного проекту

Л.О. Волобуєва, Л.В. Мандрикова, О.Б. Куренко, В.В. Хоменко
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглядається розробка моделей прийняття рішень менеджером програмного проекту на основі нечітких множин для побудови автоматизованої системи управління ризиками програмних проектів


Ключові слова: ризики програмних проектів, підтримка прийняття рішень, нечітка логіка, інженерія знань