1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Модифікація алгоритму побудови найкоротшого остовного дерева для бездротової сенсорної мережі

Модифікація алгоритму побудови найкоротшого остовного дерева для бездротової сенсорної мережі

В.С. Денисенко, А.В. Шостак
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовані класичні алгоритми побудови найкоротшого остовного дерева, приведена їх порівняльна характеристика. Розглянуті види розподілу елементів бездротової сенсорної мережі. Запропоновані варіанти модифікації алгоритму побудови найкоротшого остовного дерева, засновані на урахуванні особливостей структури даної мережі, які дозволяють поліпшити ефективність алгоритму маршрутизації в бездротовій сенсорній мережі.


Ключові слова: алгоритм, найкоротше остовне дерево, бездротова сенсорна мережа