1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Концепція сховищ даних у системі управління нанотехнологічними процесами

Концепція сховищ даних у системі управління нанотехнологічними процесами

А.В. Дерев'янко
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі описується метод побудови модуля збору та зберігання даних системи управління нанотехнологічними процесами, побудованого на основі програмних модулів, здатних отримувати дані з різнорідних джерел і приводити до уніфікованому формату, що прискорює їх подальшу обробку. Використання системи дозволяє однаково ефективно працювати як з поточними експериментальними даними, так і з історичними. Описана архітектура побудованої системи, протоколи роботи її складових частин, а також методи подальшої обробки експериментальних даних.


Ключові слова: система автоматизованого управління, збір даних, сховище даних, іонно-променевої синтез