1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Мінімізація обчислень при вирішенні систем з оцінними кореляційними матрицями неповного ефективного рангу

Мінімізація обчислень при вирішенні систем з оцінними кореляційними матрицями неповного ефективного рангу

І.Г. Кіріллов, С.І. Бурковський
Анотації на мовах:

Обговорені особливості визначення ефективного рангу оцінних кореляційних матриць (КМ) чисельними методами на основі узагальненої факторизації Льовінсона. Обґрунтована можливість скорочення обчислень при рішенні систем з матрицями неповного ефективного рангу і підвищення якості просторово-часової обробки сигналів на тлі перешкод при малій «повчальній» вибірці. Приведені результати порівняльного аналізу обчислювальних витрат при рішенні систем з симетричними КМ. неповного ефективного рангу методом трикутного розкладання Холецького і вдосконаленим алгоритмом на основі гратчастих фільтрів.
Ключові слова: просторово-часова обробка, ефективний ранг, власне значення, система лінійних рівнянь, максимально правдоподібний, кореляційна матриця, амплітудно-фазовий розподіл, узагальнена факторизація, гратчастий фільтр