1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Метод оптимізації процесу передачі даних у рамках тср-сеансів

Метод оптимізації процесу передачі даних у рамках тср-сеансів

О.В. Лемешко, О.В. Старкова
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі проведено аналіз існуючих версій протоколу ТСР, а також перспективних рішень в області управління передачею пакетів на транспортному рівні Еталонної моделі взаємодії відкритих систем (ЕМВВС). Виявлено ряд недоліків математичних моделей і методів, покладених в основу даного протоколу, усунення яких пов'язане з оптимізацією відповідних мережевих параметрів. Запропоновано підхід до рішення задачі оптимізації, заснований на динамічній моделі ТСРсеансів і ряд умов-обмежень, направлених на забезпечення заданих показників якості і стійкості ТСР-сеансів, що враховує.


Ключові слова: ТСР-сеанс, процес передачі даних