1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Кореляційний критерій згоди для оцінювання гаусовості вибірок даних в задачах обробки зображень

Кореляційний критерій згоди для оцінювання гаусовості вибірок даних в задачах обробки зображень

М.М. Пономаренко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано новий критерій згоди, який базується на обчислюванні коефіцієнту кореляції Пірсона між упорядкованою вибіркою даних та впорядкованою усередненою вибіркою даних для нормального закону розподілу. Показано, що для задач обробки зображень, у яких аналіз даних здійснюється у області спектральних коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення, запропонований критерій суттєво перевищує за ефективністю критерій згоди χ2, який найбільш часто застосовується на практиці. Позитивною якістю запропонованого критерію є також інваріантність до дисперсії шуму у виборці.


Ключові слова: критерій згоди, обробка зображень, дискретне косинусне перетворення