1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ OpenMP ПРОГРАМ НА БАГАТОЯДЕРНИХ КОМП'ЮТЕРАХ

СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ OpenMP ПРОГРАМ НА БАГАТОЯДЕРНИХ КОМП'ЮТЕРАХ

С.О. Резнікова, О.Д. Смірнов, О.А. Чемеріс
Анотації на мовах:


Анотация: У статті представлений підхід до оцінки виконання програм на паралельних обчислювальних системах. Він заснований на статистичній інформації, яка збирається при виконанні програми на даних невеликої розмірності, що вимагає незначних витрат машинного часу. Підхід проілюстрований прикладом побудови моделі визначення найкоротшого шляху в графі.


Ключові слова: статистична модель, OpenMP програма, багатоядерний комп'ютер