1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Виявлення радіосигналів великої амплітуди в акустооптичному аналізаторі спектру

Виявлення радіосигналів великої амплітуди в акустооптичному аналізаторі спектру

О.І. Стрелков, С.Є. Кальний, Є.І. Жилін,В.В. Карнаух
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті питання виявлення радіосигналів великої потужності в акустичному оптичному аналізаторі спектру. Проведені оцінки інтенсивності процесів 3-фононних розпадів, що приводять до появи додаткових дифракційних максимумів. Проведений статистичний аналіз і отримані характеристики ймовірностей виявлення оптичних сигналів в акустичному оптичному аналізаторі спектру. Показано, що збільшення потужності початкового сигналу приводить до погіршення характеристик виявлення.


Ключові слова: акустооптичний аналізатор спектру, фотон-фононна взаємодія, фонон-фононна взаємодія