1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Багатокритеріальне навчання предиктора в задачі прогнозування телетрафіка

Багатокритеріальне навчання предиктора в задачі прогнозування телетрафіка

Тарек Юсеф Баді Біштаві, Г.М. Жолткевич, Ю.В. Солянік
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі запропоновано використовувати методи багатокритеріальної оптимізації при побудові (навчанні) ансамблю предикторів часового ряду. Описано чисельний експеримент, в якому показано ефект застосування цього підходу на прикладі побудови прогнозу характеристик трафіку бездротової мережі передачі даних.


Ключові слова: прогнозування, багатокритерійна оптимізація, машинне навчання, телетрафік, часові ряди, нейронні мережі, генетичні алгоритми, комп'ютерні мережі