1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Вибір інформаційних каналів зв'язку для організації комунікаційних взаємодій виконавців інноваційного проекту

Вибір інформаційних каналів зв'язку для організації комунікаційних взаємодій виконавців інноваційного проекту

О.Є. Федорович, Т.М. Назаренко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються процеси обміну інформацією в комунікаційній взаємодії виконавців інноваційного проекту. Вибір інформаційних каналів зв'язку передачі інформації, необхідної для вирішення основних функціональних завдань проекту, розглядається з урахуванням основних критеріїв і обмежень: вартість і надійність каналу, час передачі інформації. Сформульовано постановки задачі оптимізації вибору інформаційних каналів зв'язку для організації комунікаційних взаємодій виконавців проекту з використанням методу цілочисельного лінійного програмування з булевими змінними. Для вирішення багатокритеріальної задачі використовується важливість окремих критеріїв, оцінена за допомогою експертів.


Ключові слова: комунікаційна взаємодія виконавців проекту, структура інформаційних каналів зв'язку, метод цілочисельного лінійного програмування